07 December 2014

Молитва преди храненеПрас…да-сев…йа
бх…и-ре!

1) ±ар‡ра авидй…-дж…л, йо†ендрийа т…хе к…л
дж‡ве пхеле вишайа-с…горе
т…'ра мадхйе джихв… ати, лобхамой судурмати
т…'ке джет… ка¬хина са˜с…ре
2) к¦шЈа баро дой…мой, кориб…ре джихв… джай
сва-прас…д-анна дило бх…и
сеи анн…м¦та п…о, р…дх…-к¦шЈа-гуЈа г…о
преме †…ко чаитанйа-нит…и
джай Нимай, джай Нитай
бхагават прасадам ки джай!ПРЕВОД
О Господи, това материално тяло е място на невежество, а сетивата са мрежа от пътища към смъртта. Някак, ние сме попаднали в този океан от материално сетивно наслаждение, а от всички сетива езикът е най-ненаситен и непокорен; много е трудно да се надвие езика в този свят. Но Ти, скъпи К¦шЈа, си много милостив към нас и си ни дал толкова вкусен прас…д, само за да контролираме езика. Сега ние приемаме от този прас…д колкото ни душа иска и възхваляваме Теб Боже­—Р…дх… и К¦шЈа—и влюбено викаме за помощ Бог Чаитанйа и Нитй…нанда.

No comments:

Post a Comment