07 December 2014

Ваишнава етикет


Ваишнава етикет
Инструкции за бхактите
Свами Б.А. Парамадваити Махарадж
 
Съдържание:
Въведение
Ваишнава етикет
I Чистенето на храма Гундича
II Връзката с Духовния Учител
III Етикет и правила в храма
IV Сигурност
V Майки и деца
VI Районът на храма
VII Цитати за личната чистота в храма
VIII Облеклото на преданоотдадените
IX Баня
X Кухня
XI Прасадам
XII Коли
XIII Съседи
XIV Оскърбления, които да се избягват към святото име
XV Оскърбления при обожанието
XVI Почитанията
XVII Оскърбления към святото място
XVIII Смирение и отношение към преданоотдадените
XIX Как се мантрува на броеница
XX Приемане на гости
XXI Как се проповядва харинам санкиртан
XXII Лични съвети – садхана бхакти
XXIII Ваишанава администрация
XXIV Регулации за женените преданоотдадените

Книгата Ваишнава етикет е компилирана в служене към Шри Гуру и Гауранга от най-незначителния практикуващ за да стане слуга на ваишнавите

Б.А. Парамадваити
Въведение


Ваишнава етикетът е много важен, повече отколкото си мислим. Тук на Запад съществуват множество регулации сред така наречените джентълмени, които обаче ядат месо, мислят, че светът произлиза от една експлозия и че неправомерният секс е целта на живота.
Шрила Прабхупада дойде да ни научи за истинския живот на човешките същества. Въпреки това, са малко преданоотдадените, които са решили да практикуват тези регулации, за да станат ваишнави с извисени качества.
Ачар, означава поведение, а Прачар е проповядване. И двата аспекта са много важни.
Да изоставим привързаностите към нашите млечха самскари (навици под нивото на човека), за да се опитаме да достигнем ниво на живот, което удовлетворява Шрила Прабхупада и Шрила Шридхар Махарадж.

Ваишнава етикет


Ваишанава етикетът, който можем да открием под насоките на Шрила Шридхар Махарадж е много впечатляващ, защото надхвърля правилата и регулациите, които следваме в нашите храмове, етикет, който произлиза от истинската любов на един бхакта към друг; спонтанна любов и служене.
В този наръчник искам да ви дам някои от аспектите на този екстатичен ваишнава етикет.
Една от принципните характеристики, които наблюдавах беше грижата и вниманието, които всеки преданоотдаден отдава на другите. Например: преданоотдадените брахмини са винаги тези, които раздават прасадама; те подсигуряват всеки да получава това, което желае и да се храни без притеснение в атмосфера на 100 процента обич и отсъствие на завист. За да може това да се случи в нашите храмове, преданоотдадените с определена степен на лична реализация трябва да разпространяват прасадама. Това се спазва много стриктно в ашрама на Шрила Шридхар Махарадж.
Не само за санясите, но и също между преданоотдадените се отдават почитания всяка сутрин. Виждайки се по време на деня не е необходимо да повтарят почитанията. Тази форма на уважение към ваишнавите събужда у човек качеството смирение.
Преданоотдадените от ашрама на Шридхар Махарадж винаги искат да знаят къде се намират другите бхакти и се счита за липса на етикет да се отдалечаваме от тяхното общуване за дълго време без да информираме за мястото, където човек заминава. Когато един скъп човек ще отсъства за определено време останалите се притесняват в ума си. За това. Преданоотдадените винаги поздравяват, когато идват и винаги се сбогуват, преди да тръгнат към друго място.
Всички преданоотдадени от ашрама на Шрила Шридхар Махарадж можеха да се качат поне един път дневно, където Негова Божествена Милост беше, за да отдадат своите най-смирени почитания.
Преданоотдадените трябва да се грижат един за друг. Например, когато един бхакта се чувства зле или е болен, незабавно другите трябва да намерят начин да го освободят от страданията му.
В Гаудия Сампрадая съществува традиционна система за отдаване на почитания на по-висшестоящите: степента на напредък на преданоотдаденият се оценява според времето, в който той служи на духовния учител. С други думи по-старши преданоотдаден е този, който е посветен по-рано. Разбира се, тъй като преданоотдадените никога не се чувстват по-високопоставени, това само подхранва общуването между бхактите. В часа на прасадама всички преданоотдадени трябва да седнат в редичка, за да могат тези, които сервират да ги обслужат с внимание.
Според това, как сядат, може да се наблюдава етикетът на старшинството.
Когато различните ваишнави говорят, винаги разговорът трябва да се води от старшия по реализация. Така съществува един много екстатичен обмен между бхактите, тъй като преданоотдадените винаги искат да отдадат почитанията си на по-старшите ваишнави, а те никога не желаят да ги получават, защото не се чувстват достойни по никакъв специален начин.
Желанието да се отдават почитания и да не се получават е точно духът, който трябва да цари в общуването на Ваишнавите, така както Шри Чайтанйа Махапрабху го е обяснил в третия стих на Шикшаштака, в който се казва, че преданоотдаденият желае да отдаде почитанията си на другите и не очаква нищо в замяна.

Други детайли в ашрама на Шрила Шридхар Махарадж.
Чистотата се спазва много стриктно. Има точни регулации за кухнята и за бхогата (продукти, които не са сготвени и предложени все още на Кришна), които се считат напълно святи, тъй като са служене към Върховния Бог.
Впечатляващо е вниманието и грижата, които Шрила Шридхар Махарадж показва на своите бхакти по отношение на управлението на лакшмите (парите) на Бога. В действителност лакшми са парите, които се използват за служене на Кришна, и Кришна предоставя насоките за това на Шримати Радхарани. След това Тя и всички преданоотдадени, които Му служат усърдно се грижат да не се злоупотребява с енергията на Кришна и за това всичките Му желания да се изпълняват.
За да се направи какъвто и да е необходим разход в ашрама на Шрила Шридхар Махарадж, преданоотдадените трябваше да попитат за неговото лично разрешение. Това е неговото специално служене към Шримати Радхарани.
По същия начин, впечатлява начинът, по който Шрила Шридхар Махарадж третира своите духовни братя. Той ги кара да се чувстват на неговата висота. На различни празници се оценява интимността и екстатичната връзка, на която се радва Шрила Шридхар Махарадж с неговите духовни братя.
Целта на представянето на този наръчник по ваишнава етикет е да се удовлетворят нашите духовни учители, Шрила Прабхупада и Шрила Шридхар Махарадж
Ваишнава етикетът ни прави силни проповедници. Действайки с такава дисциплина няма да бъдем покрити от гуните на страстта и невежеството и ще достигнем чистота. Шрила Прабхупада казваше: „Чистотата е най-близка до Бога.” Една чиста общност би привличала повече потенциални преданоотдадени, защото незабавно ще вдишат атмосферата на духовната наука на Кришна. „ЧИСТ ХРАМ=ЧИСТ УМ.”
Чистота, смирение, отречение и познание на истината са колоните на духовния живот.

Вътрешна чистота

Първият принцип на чистотата е да се мантруват 16 кръга на Харе Кришна Маха Мантрата всеки ден. Трябва да правим това, ако искаме наистина да удовлетворим нашия духовен учител. Без този основен принцип няма да има истинска чистота, защото нашият ум и сърце няма да са чисти.
Шрила Прабхупада казаше множество пъти, че ако не мантруваме 16 кръга всеки ден, не можем да бъдем считани за човешки същества.
Следните цитати на Шрила Прабхупада с основни правила за чистота и етикета на бхактите от храма са представени за доброто на бхактите в храма на Кришна, което ще донесе като резултат подобряване на проповядването и привличане на качествени хора към Кришна съзнание.
Шрила Прабхупада искаше всеки храм да бъде организиран по начин, изпълнен с любов. Ако приемем тези правила на етикета и чистотата, които Шрила Прабхупад ни е научил, той би се чувствал много удовлетворен. Удовлетворявайки духовния учител, ние удовлетворяваме Кришна, и ако постигнем удовлетворението на Кришна, тогава този храм ще бъде изключително привлекателен за всички.

Какъв е брахминът?
Откъс от лекция на Шрила Прабхупад от 24 август 1976, в Хайдерабад, Индия:
... Ако човек не практикува брахмински живот, тогава не трябва да бъде наричан брахмана. Можеш да бъдеш съдия, но ако нямаш качествата, за да го правиш, не трябва да бъдеш наричан съдия. Трябва да съществува образователна институция за образование и специално за създаване на брахмани, чиито качества са доброто поведение, чистота и да бъдат посветени на истината.”
В Бомбай, най-бедния човек е чист.
„Един път гледах една много мръсна кухня; всичко беше мръсно и тенджерите много черни. Така както преди да пием вода гледаме дали тя е мръсна, по същия начин не трябва да се примиряваме да бъдем на мръсни и разхвърляни места. Можем да си спомним дните на нашето училище, когато нашите чинове са били чисти и ни е било приятно да сядаме на тях. Чистотата е култура, тя е есенциална. Чистота е признак на божественост.

sri vigrahara-dhana-nitya-nana
srngara-tan mandira-marjanadau

Марджана означава чистота: „Духовният учител винаги е отдаден заедно с учениците си на поддържане на чистотата в храма на Шри Радха и Кришна.”
Да не искаш чистота означава мързел. Ако си мързелив не можеш да бъдеш чист и ще бъдеш в гуната на невежеството. Ние трябва да победим и да надскочим раджа гуна и тама гуна:
sattvam -visuddham - vasudeva – sadvitam

“Този, който носи мръсни дрехи, не мие зъбите си, говори обезокуражаващо и спи след изгряването на слънцето, дори и да изглежда велика личност, губи благословиите на Лакшми.”
Чанакйа  Пандит

„Ако не искате да чистите, трябва да отидете да живеете с майките си.”
Шрила Прабхупада

I глава

Чистотата на храма Гундича
Чайтанйа Чаритамрита, Мадхия Лила, Глава 20.79-133
„На следващия ден, рано сутринта Бог Чайтанйа взе своите спътници и със Собствените си ръце сложи сандалова паста върху телата им. Тогава, със Собствената си ръка, даде метла на всеки един от бхактите и взимайки всеки един от тях със Себе си, Богът тръгна към Гундича. Така Богът и Неговите спътници отидоха да чистят храмa Гундича. В началото чистиха храма с метлите. Богът изчисти всичко, което се намираше вътре в храма по много деликатен начин. Той остави цялото място много чисто. Така Богът и Неговите спътници изчистиха и измиха всички сгради в храма, малките и големите и накрая цялото място между храма и мястото за събирания. В действителност, стотици бхакти се бяха отдали на чистенето на цялата обиколна площ на храма. Бог Чайтанйа Махапрабху започна да ръководи цялата операция, инструктирайки всички. Шри Чайтанйа Махапрабху изчисти и изми храма с голяма радост, възпявайки святото име на Кришна през цялото време. По подобен начин всички бхакти възпяваха святото име на Кришна, извършвайки съответните си задължения. Цялото прекрасно тяло на Бога беше покрито с прах, Той изглеждаше трансцедентално красив. Понякога, докато чистеше храма, Богът ронеше сълзи и на някои места чистеше с тях. След това беше изчистено мястото, където се държеше храната на Божеството (бхогамандира).
След това се изчисти градината, заедно с частта за живеене едно по едно. Шри Чайтанйа Махапрабху събра целия боклук, прах и песъчинки, събра всичко това и го сложи в дрехата си.

Значение
Този, който следва пътят на Чайтанйа Махапрабху, приема една подобна отговорност, Бог Чайтанйа лично е благославял и учил с този пример и тези, които се считат ачарии трябва да се научат от Чайтанйа Махапрабху как да подготвят преданоотдадените с личен пример. Бог Чайтанйа бил много удовлетворен с тези, които можели да измият храма, изваждайки оттам всички нежелани неща, които се били събрали. Това се нарича анарта ниврити или чистене на нежеланите неща от сърцето. Така, чистотата на Гундича Мандир е била ръководена от Чайтанйа Махапрабху, за да ни научи как сърцето трябва да бъде пречистено и изчистено, за да приеме Кришна и заедно с Него да чувства сърцето без никакви замърсявания.

Глава II

Връзката с духовния учител
Духовният учител създава нашия нов живот. Той ни учи на ваишнава етикета и поведението, което трябва да приемем.
Цялата тази книга е посветена на това да усвоим инструкциите на Шрила Прабхупада и Шрила Шридхар Махарадж, както и примерите на забавленията на Чайтанйа Махапрабху. Какво поведение трябва да възприемем за да имаме успех в изпълнението на нашия духовен живот?
Има много какво да се каже върху това. Преди всичко препоръчваме всички да прочетат книгата “Шри Гуру и Неговата милост” от Шрила Шридхар Махарадж. В настоящата книга ще намерите само някои резюмирани точки за усвояване на най-основните неща.
Нашите духовни учители се разделят основно на Дикша гуру или този учител, от който получаваме посвещение и шикша гуру, или този, който ни инструктира. Не трябва да виждаме разлики между двамата. Можем да имаме един дикша гуру и много шикша гуру. Основно, нашият директен авторитет е нашия шикша гуру, докато представлява нашата позитивна вяра и подхранва нашето желание да се отдадем.
Всички духовни учители са представители на оригиналния духовен учител Кришна и не могат да са в противовес с това. Шикша гуру или напредналия преданоотдаден е за нас единствено някой, който е по-напреднал от нас в същата позитивна линия на нашата вяра. Ученикът трябва да вижда своите гуру като представители на Бога. Ако не беше така, как биха могли да отдадат живота си на Бог?
Човек трябва да приеме само един дикша гуру след като се убеди, че гуруто е квалифициран и чист в своята цел. Служенето към гуру и ваишнавите е най-важното нещо в нашия живот. Трябва да запитваме духовните си учители за нашия напредък и как да подхранваме качеството на нашата отдаденост на Шри Гаура Нитай. Да се отдалечаваме от гуру или да не се подчиняваме на неговите инструкции ни поставя в ситуацията да се откъснем и отново да не сме защитени.

Глава III
Етикет на храма и регулации
В Маяпур една сутрин Шрила Прабхупада правил сутрешната си разходка в градината; скоро влязъл вътре в къща, излязъл с една цигара в ръка и казал: „Кой пуши в банята ми?” С други думи всяко нещо, което ползваме принадлежи на Шрила Прабхупада и трябва да бъде третирано по най-добрия начин.
Шримад Бхагаватaм 7.5.23-24 казва: Възможността да се работи за Бога е човек да се поддържа чист външно и вътрешно.”
Грихастите трябва да са примери за чистота.
През 1970 на плажа в Ню Джърси, Шрила Прабхупада взел обувката на един преданоотдаден във въздуха и го укорил казвайки: “От кожа ли са? Не слагай артикули от кожа, те са продукти на насилие; хубаво нещо в тази държава е, че правят всичко синтетично.”
Сменете обувките си от кожа с такива от плат или синтетични.
Чистота:
1.     След като сме яли каквото и да било преди да влезем в Храма или в кухнята и т.н., винаги трябва да измием ръцете и устата си. Шрила Прабхупада казва, че дори след като пием вода трябва да изплакнем устата си.
2.     При влизането в храма трябва да измием краката си, още повече ako носим обувки от кожа.
3.     Преди да влезем в храма трябва винаги да слагаме обувките си на място, на предвидените за това места. Ако обувките ви са мръсни, изчистете ги преди да влезете и след това ги сложете на рафта.
4.     Закачайте винаги дрехите подредено, събирайте нещата, които са паднали, бутнати от вас. Чантите не принадлежат нито на ъглите, нито на масите; трябва да се оставят в съответните места.
5.     Влизайте с чисти дрехи в храма за програмите както и в кухнята.
6.     Обувки или чехли от кожа не се използват в Храма.
7.     На Виясасана човек никога не трябва да сяда. Никога не сядайте на стол с крака, качени на масата.
8.     Масите не са за сядане отгоре нито за поставяне на неща отгоре.
9.     Гирлянди, чаши и други не принадлежат на бравите на вратите, нито на градината. Чорапите и други видове бельо също трябва да бъдат прибрани.
10.Торбички за джапи, гирлянди, чадари и други, никога не трябва да висят по прозорците, нито в храма, нито на мястото на Муртито. Храмът на Кришна не е склад; да се закачат неща безразборно е лош навик.
11.   Не може да се седи по прозорците и стълбите по време на лекции и същото важи за гостите без изключение.
12.    Трябва да се слагат маслени лампи, свещи далеч от вясасана и стените, защото черния дим трудно се чисти.
13.   Преданоотдадените трябва да приемат прасадам само на предназначените за това места.
14.  Гуру Крипа свами веднъж се оплаквал на Шрила Прабхупада, че понякога преданоотдадените не желаят да участват в чистенето. Шрила Прабхупад казал: „Ако един бхакта не чисти трябва да отиде да живее при майка си.”
15.   Проявявайте уважение към торбичката си с джапа и не я оставяйте на земята.
16.  Не прескачай преданоотдаден в храмовата стая или стаята за прасадам.
17.   Не се предлага или приема лампата с гхи с лявата ръка. Тази ръка не е чиста, ползва се само за чистене на тялото.
18.   Не слагай съдовете на Кришна на мръсни повърхности, както и чаранамрита (вода, мляко и др., с които са къпани муртите). Никой свещен обект не трябва да се слага на пода (включват се всички вещи на Кришна и за обожание включително песнопойки, книги и други).
19. Никога не премествай с крака свещени вещи.
20. Не взимай вещи от храма, които да отнасяш вкъщи (одеала, чаршафи, вещи на преданоотдадените и др.) Храмът страда от тези неща; те причиняват притеснение за всички.
21. Преданоотдадени, които желаят да пренощуват една или повече нощи трябва да разговарят с авторитета на храма.
22. Прочетете осма глава от Нектарът на предаността.
23. Прочетете цялата книга Нектарът на преданото служене.
24.Младите бхакти трябва да се грижат за другите бхакти и за учениците на Шрила Прабхупад и Шрила Шридхар Махарадж.
25.  Конфликтите или проблемите с бхактите трябва винаги да се разрешават по подходящи начини, чрез авторитетите. Оскърбленията между Ваишнавите са неприемливи.
26. Не давайте на никой преданоотдаден вещи назаем от храма без да питате авторитет. Това включва храна (бхога), книги, вещи за чистене, музикални инструменти и т.н.
27.  Всеки ден трябва да присъствате на поздравите към Божествата. Младите бхакти не трябва да стоят пред по-старшите. За предпочитане всички да стоят на места, където всички могат да видят предлаганията и да реализират предлаганията си.
28. Трябва да третирате другите и нещата по деликатен, фин и мек начин. Кришна съзнание е сюблимно, любящо и смирено. Всичко, което съществува е енергия на Кришна, Върховната Божествена личност.
29.Трябва да избягвате всякакви злоупотреби и прахосване.
30.Оставяйте винаги всички места така както сте ги намерили. Всички бхакти са отговорни за чистотата на храма, офисите, къщите. Всички трябва да помагаме за чистотата в храмовете на Кришна.
31. Никога не мантрувайте на джапа твърде високо, което не би позволило на другите да се концентрират. Високо можете да възпявате святото име на Кришна по време на киртан.
32.Никога не отдавайте почитания без сериозност, това е един сериозен акт, за това отдаваме почитания на ваишнавите всекидневно.
33.Не носете обувките на друг преданоотдаден.
34. Трябват да се отдават почитания при влизане и излизане от храма. Това се прилага за децата и учениците в гурукула (ведическо училище за деца).
35. Не трябва да захвърляме цветяте в храма, те са предложени и е оскърбително да се оставят на пода.
Прочетете отново правилата. Отново, и отново, и се стремете да свикнете да ги практикувате постоянно за вашия духовен успех.

Глава IV
Сигурност
1. Всички преданоотдадени, които живеят в храма трябва да се грижат за неговата сигурност.
2. Трябва да се заключват вратите сутрин и вечер. Така се осигурява сигурността на Божествата и бхактите. Трябва да развием навика да затваряме вратите зад себе си. Докато се водят лекции или се пеят бхаджани или има празник с канени гости, вратите към други стаи трябва да бъдат затворени.
3. Никога не се оставя гост без внимание вътре в храма или в сградата. Ако има такъв човек трябва да се покани някой да остане с него или да бъде помолен да дойде на неделната програма.
4. Ако видите съмнителни ситуации или хора трябва да кажете на отговорника по сигурността.
5. Винаги заключвайте вратите, когато излизате. Балконите и прозорците също трябва да са затворени.
6. Заключвайте вратите на колите и прибирайте вещите от седалките.
7. Трябва да се оставят копия на ключовете на храма у някого, в случай че се загубят ключовете. Ако има сериозни проблеми потърсете помощ или комуникирайте с авторитет.
8. Никой не трябва да живее в храма, освен ако не му е разрешено от отговорните за това хора и документите му не са депозирани в офиса на храма.
9. Бхактите посетители също трябва да питат за разрешение да спят в храма или да влизат в стаите на ашрама.
10. Бхактите, които посещават храма трябва да помагат като извършват служене и/или дават установени дарения, следвайки организацията на управлението на храма.

Глава  V
Майки и деца

1. Майките винаги трябва да чистят това, което децата им замърсяват в която и да е част на храма. Ако децата пипат с пръсти прозорците, те също трябва да бъдат почистени, ако внасят боклук - трябва да се събере и т.н.
2. На децата не се разрешава да ползват моливи, флумастери и подобни в храма, освен на позволените места или гурукула. На децата не се позволява да бягат, да викат или играят в храма. Най-малките винаги трябва да бъдат съпровождани, ако майките им са при олтара, в кухнята или офиса, трябва да направят необходимото за да не бъдат оствени децата сами.
3. Всякакви превръзки трябва да бъдат опаковани и изхвърляни навън веднага и да не се оставят в кошчетата.
4. Децата не могат да се хранят произволно на всяко място. Ако се хранят навън трябва да се съберат всички чинии, чаши и др.

Глава VI
Територията на храма

Не трябва да оставяме прасадам на всяко място.
Основна чистота
Заедно с 4-те религиозни принципа чистотата е много важна. Вътрешната чистота е винаги да възпяваме Харе Кришна Маха Мантра, а външната чистота включва различни основни принципа. Колкото повече човек се пречиства, толкова по-привлечен се чувства да следва тези принципи на чистота. С решителност трябва да избягваме да извършваме оскърбления.

Спане:
1.     Да се спи в посока изток или юг.
2.     Да не се спи с уста надолу.
3.     Дрехите, с които спим се замърсяват.
4.     Одеалата замърсяват дрехите, които докосват.
5.     Ако човек почива допълнително един час през деня, трябва да се изкъпе преди да влезе в кухнята или храма, защото се счита за замърсен.
6.     Да прославя Бога и да изрича мантри, когато става от сън.
7.     Да измие с вода мястото, където е спал след като стане.
8.     Да сгъне одеалата и да ги махне от пътеките.

Тоалетна:
1. След уриниране се мият ръцете, краката и устата.
2. При ходене по голяма нужда се взима душ.
3. Да не се внасят свещени неща в тоалетните и баните.
4. Миенето става с лявата ръка.
5. Дрехите с които ходим в тоалетната се замърсяват.
6. Да се оставя тоалетното помещение напълно чисто.
7. Да оставаме в тоалетната колкото се може по-малко време.

Къпане
1. Човек трябва да се къпе като стане, след ходене до тоалетна и преди сутрешната програма.
2. Преди да се изкъпе човек трябва да изреже ноктите, измие зъбите, да среше косата си. Ако го направи след това се замърсява.
3. Като се къпе трябва да ползва гамша (да се покрие).
4. Като се къпе да измие добре краката и ноктите.
5. Да сменят бельото, а брахмините след всяко къпане.
6. Да не се оставя в банята никакво бельо.
7. Да се сложи тилак на 13 части на тялото, изрисувайки го хубаво, възпявайки съответните мантри и медитирайки върху различните форми на Бога.

Хранене:
1. Да се приема прасадам само в стаята за прасадам.
2. Да не се яде нищо между хранения.
3. Да се възпяват молитвите за хранене.
4. Да се изяжда целия прасадам от чинията. Всичко което пада на земята трябва да се изяде. Не трябва да искаме повече прасадам от това, което може да изядем в момента. За предпочитане е да се иска малко и след това да се повтори. В противен случай се изхвърля или губи милостта на Кришна.
5. Да се отдават почитания, когато се приключи яденето на прасадам.
6. Като не се говори по време на прасадама се помага на духовния напредък.
7. Да се измие мястото, където е приеман прасадам.
8. След храна да се мият ръцете и краката.
9. Да не се оставя прасадам.
10. Да се мият ръцете след пиене на вода.
11. Да се яде с дясната ръка.

За тялото:
1.     Да се бръсне главата най-малко всеки две седмици, освен при специално служене.
2.     Да се поддържат ноктите къси и чисти и да се изхвърлят в боклука.
3.     Да се мият ръцете след докосване на устата. Устата е най-мръсният орган.
4.     Да се поддържат чисти краката.
5.     Дясната ръка е за хранене, за мантруване, за приемане и предлагане на на неща и подаръци.
6.     Неправилно е да се докосват или да се бутат неща с краката.
7.     Да не се прескачат бхактите, книгите и прасадама или да се докосват бхактите.
8.     Като сядаме покриваме нозете, не трябва да се показват на никого.

За ашрама:
1.     Да се поддържат рафтовете чисти и подредени.
2.     Мръсните дрехи да се оставят на съответните места.
3.     Дрехите и кърпите за съхнене да се простират на съответните места.
4.     Дрехите се замърсяват при ходене в тоалетната, на улиците при санкиртан, при мръсна работа и при лягане под одеала. Не използвайте тези дрехи за храма или в кухнята.
5.     Нищо не трябва да се оставя на пода (каратали, книги, тетрадки).
6.     Когато някакъв предмет падне на пода да се измие.
7.     Да се уважават свещените предмети, да не се играе с тях.
8.     Да не се взимат неща собственост на друг.
9.     Да не се разговаря с жени, освен ако не е необходимо.
10.  Пред Божествата се извършват единствено неща, свързани с преданото служене.

Предмети за лична хигиена:
1.     Сандъче за вещите.
2.     Четка за зъби в съответна кутийка и паста за зъби.
3.     Сапун, сапунерка и гъба.
4.     Машинка за бръснене и ножички.
5.     Нокторезачка и други необходими прибори.
По собствена инициатива трябва да се подрежда и чисти всичко, което е извън вашето място или което се намира в неприемливо състояние. Да се мисли на всяка крачка и във всеки момент, че това което се намира около нас удовлетворява Кришна.
Не трябва да ограничаваме или замърсяваме преданото служене с нашите неудовлетворени материални желания. Напредваме духовно само ако поддържаме едно искрено настроение към Кришна, обратното автоматично ни отдалечава от Кришна съзнание.

Глава VII
Чистотата в ашрама
1. Подовете трябва да се мият всеки ден или след хранене или спане.
2. За чистотата трябва да се използват парцали, които лесно се перат. Шрила Прабхупад предпочита това пред подочистачките.
3. Дрехите и вещите, които стоят ма пода или се ползват за чистене на подова не бива да се ползват при чистене на мебелите. Парцалите за банята не се ползват за другите места. Дрехите, поддържани за олтара се пазят отделно.
4. не трябва да се допуска масата за гладене да се замърсява. Да не се оставят на нея четки за коса, чинии, чаши и т.н., тъй като тази маса се ползва за гладене на дрехи ползвани за олтара, за пуджари, за кухнята и т.н.

Глава VIII
Дрехите на бхактите
Шрила Прабхупада казва: „обличайте се с дхоти, сари и т.н. или използвайте изискани класически дрехи с вратовръзка, като джентълмени”. За жените съответните изискани дамски дрехи.
Един преданоотдаден никога не трябва да се облича зле, дрехите му трябва да са чисти и изгладени. Да не се използват два различни чорапа като хипита. Научете се да се грижите за дрехите си с уважение, защото ги ползвате при проповядване. Един преданоотдаден не е суетен, но доброто представяне прави добро впечатление. Всякакви разголени моди са нежелателни за един преданоотдаден.
Ако някой остави ашрама разхвърлен, ти трябва да го подредиш, тъй като всичко в нашата общност принадлежи на Шрила Прабхупада.

Глава IX
Бани
1. Подът, тоалетната чиния, душа, сифона трябва да се мият всеки ден.
2. Прозорците трябва да са отворени колкото се може повече време.
3. Вратата на банята трябва да остава затворена през цялото време.
4. Тилакът не трябва да влиза в банята.
5. Подът на банята трябва да е сух.
6. Да не се влиза с джапата в банята, нито шалове с Хари нам върху тях, нито значки с духовни мотиви или литература и други свещени предмети.

Глави X и XI
Кухня и прасадам
Правилният начин за приготовление и предлагане на прасадам, милостта на Бога, е:
Прасадам е магическа дума в храмовете. Преданоотдадените, гостите са по еднакъв начин потопени, медитирайки върху него. Да се привързваме към Кришна под формата на прасадам е най-лесното. Познаваме гости на прасадама, пристрастени към прасадама и крадци на прасадам.
В действителност, прасадама е за да се молим, а не за да удовлетворим езика. Прасада е свещен и от приготовлението му до предлагането на Бога и неговото раздаване, има много правила които ни защитават за да не извършваме оскърбление.
В кухнята:
1. Не влизайте в кухнята с обувки, с които ходите навън.
2. Гответе с преданост.
3. Никога не правете експерименти с приготовленията, използвайте познати рецепти.
4. Не говорете безсмислени неща в кухнята.
5. Тялото и дрехите ви трябва да са напълно чисти за да готвите.
6. Да не влизат в кухнята хора, които нямат отношение към служенето или любопитни, които искат да видят приготовленията преди да бъдат предложени на Бога. Не позволявайте също присъствие на животни на това място.
7. Не използвайте замърсени продукти или полуфабрикати.
8. Гответе и чистете в същото време. Кухнята е толкова свещена колкото самия олтар, тя никога не трябва да е мръсна.
9. По възможност да докосват огъня само тези които са брахмини
10. Загръщайте с плат съдовете на Бога за да не вижда никой приготовленията предварително.
11. Когато предлагането се вземе от олтара може да започне раздаването му.
12. Всички маси трябва да се измият след ползването им.
13. Чиниите, тенджерите и капаците трябва да се мият след ползването им.
14. Веднъж седмично се мият плотовете.
15. Пещите трябва да са чисти и повърхностите им да се чистят всеки ден. Изключвайте ги след ползване.
16. Сухите храни извън хладилника трябва да стоят в контейнери.
17. Редовно да се чисти хладилника.
18. Боклукът да се изхвърля ежедневно.
19. Да има две мивки: една чиста и една мръсна. Първата се ползва за тенджерите, храни или всичко за кухнята и другата се ползва за чинии и ръце. Устата, лицето и нозете се мият в банята.
20. Веднъж месечно се мие пода под шкафовете и хладилника.
21. Шрила Прабхупад казва: ”Всяка стая трябва да бъде чиста като огледало.

Шрила Бхактивинод Такур е съчинил прекрасна молитва за почитане на прасадама преди ядене:

ПРАСАДА-СЕВАЙА
(бхаи-ре!)
шарира-абидйа-джал,джодендрийа тахе кал,
дживе пхеле вишайа сагоре
та'ра мадхйе джихва ати, лобхамой судурмати,
та'ке джета катхина самсаре
кришна баро дойамой, карибаре джихва джай,
сва-прасад-ана дило бхаи
сеи аннамрита пао, радха-кришна гуна гао,
преме дако чаитайна нитаи!


„О, Господи мой! Това материално тяло е място на невежество; сетивата са мрежа от пътища, водещи ни към смъртта. Паднали сме в този океан на удовлетворение на сетивата, а от всички тях езикът е най-труден за контрол. Много трудно се контролира езика в този свят, но ти тъй скъпи Кришна си толкова милостив към нас, че си ни изпратил магичния прасадам, с който да ни помогнеш да контролираме езика; така приемаме този прасадам за наше пълно удовлетворение и в процеса възславяме Шри Шри Радха и Кришна с помощта на Чайтанйа и Нитянанда”.

Раздаването на прасадам
Редът за сервиране на прасадам е следния. Първо се сервира на почитаемите гости, саняси и авторитети. След това брахмини, посветени бхакти и бхакти без посвещение. Жените и мъжете седят отделно.
Нищо не може да се сравнява с милостта на Бога (Прасадама). Прасадамът не се замърсява и може да се приеме на всяко място и по всяко време, само не в кухнята и пред муртито.

Когато се яде прасадам да се има предвид следното:
1.     Измийте ръцете си преди и след хранене.
2.     Приемете прасада със смирение,
3.     Не позволявайте лъжицата, с която раздавате прасадам да докосва чиниите.
4.     Следвайте гореспоменатия ред на сервиране.
5.     Никога не оставяйте остатъци от прасадам в чинията, нито го изхвърляйте в боклука.
6.     Не оставяйте мръсни чинии навсякъде и чистете мястото където сте яли.
7.     Никога не яжте повече от това от което тялото ви има нужда. Прекаляването с прасадам предизвиква умора, леност и е безотговорност и оскърбление.
Прасада е милост на Кришна и всички са много привлечени от тази милост. Шрила Прабхупад казва, че Шримати Радхарани готви за Кришна и в кухнята Й никога не се говори нищо, което не е необходимо. Трябва да бъдем щастливи да служим на всички хора. Един ведически грихаста е поканвал пред къщата си всеки който иска да приема прасадам и всеки, който се е появявал е бил добре дошъл. Известният цар Ранти дева при едно изпитание от полубоговете е бил готов да умре от глад за да нахрани всички, които биха дошли, дори кучетата.
Да се сервира прасадам е милост. Възползвайте се да служите и да направите преданоотдадените, гостите, готвачите и президента на храма щастливи. Кухнята на Кришна никога не трябва да бъде мръсна. Преданоотдаденият, който сервира предлага прасадам със сладки думи, докато приемащият откаже да получи повече. На гостите се сервира първо малко количество прасадам за да не се изхвърля, но ако те поискат допълнително им се сервира толкова колкото могат да изядат. Първо се сервират течните храни. Трябва да следим хората, които се хранят да се чувстват удобно.
Никога не докосвайте лъжицата, с която сипвате до чинията. Чинията от която се приема не се смята за чиста и може да замърси и лъжицата, а след това и тенджерата. Смята се че прасадът не се замърсява, но се замърсяват лъжицата и тенджерата на Кришна. Прасадът е остатък от храната на Кришна и Гуру и след като Им се предложи на Тях се сервира на бхактите.
На гости се предлагат вече готови чинии с прасадам. След като си тръгнат всички, мястото се мие с вода (чистотата е най-близо до божествеността).
Хубаво е бхактите, които сервират прасадама първо да хапнат и така ще могат да отделят повече внимание за това важно служене. Да не забравяме поговорката: „Пълен стомах, радостно сърце!”. Който бива третиран с любов и внимание не забравя Кришна и Неговите преданоотдадени.

Как да предлагаме прасадам в къщи

За предлагане на прасадам на Бога определете нов съд само за това. Сложете приготовленията добре подредени на съда и ако може сложете листо на Туласи деви на всяко приготовление. Занесете съдовете до олтара (на олтара трябва да има снимки на вашия гуру, Панчататва, Шрила Прабхупада, Шрила Шридхар Махарадж и на Радха и Кришна); предлагайте също и цвете на Бога. Отдавайки почитания, повторете 3 пъти следните мантри:
·        Мантрата на вашия духовен учител (Парамадваити Махарадж):

нама ом вишнупадайа дивийа гхиана прадаине
шримате прамадваити свамине ниаши рупине
шаранагата бхакте бийа шудха бхакти видаине
вишудха бхактисидханта дхара дхара нишевине

·        Шри Гауранга Пранама:

намо маха-вадайайа кришна према-прадайа те
кришнайа кришна-чаитанйа-намне гаура-твише намаха

·        Молитва към Кришна:

намо брахманйа-девайа го-брахмана-хитайа ча
Джагад-дхитайа кришнайа говиндайа намо намаха

Изчакайте 10 минути, за да може Богът да се нахрани. След това, върнете се при предложеното и плеснете 3 пъти с ръце, вземете съда и избършете олтара. Върнете остатъците от храната на Бога във всяко съответно приготовление и измийте съдовете на Бога преди да започнете да раздавате прасадама.

Да се приема прасадам е един духовен празник
Помагайте за да може това да бъде реалност, защото по този начин всички ще се радват да удовлетворят душата в компанията на преданоотдадените, почитайки вкусните остатъци от храната на Върховния Бог. Съществуват множество предписания в Аюрведа, ведическата медицина, за здравословното хранене и баланс. Тази наука препоръчва течностите да се приемат преди твърдата храни, за да не се загаси огънят в стомаха. Без съмнение от голяма важност е да ядем само прасадам, а не каквито и да било видове бхога, която ще ни донесе карма и похот в сърцето. Когато пътуваме можем да предлагаме плодове. Не се притеснявайте за нищо, Кришна прави всички аранжименти, само Му се отдайте и всичките ви проблеми приключват.
Общи указания за кухнята и прасадама
1.     Шрила Прабхупада казва: ”Кришна не се нуждае от отлично предлагане, Той оценява искреното усилие; чистата кухня е по-важна от съвършеното предлагане. Ако кухнята се поддържа чиста и подредена предлагането ще бъде отлично и удовлетворяващо. Ако предлагането е отлично, но кухнята е мръсна, Кришна не е удовлетворен от предлагането”. Прочетете много пъти този цитат, докато го разберете.
2.     Един преданоотдаден попитал Шрила Прабхупада: ”Докато готвим и докоснем дрехите си трябва ли да си мием ръцете? Шрила Прабхупада отговорил: „Ако дрехата ти е чиста няма необходимост да се мият ръцете, но ако е мръсна не трябва да си в кухнята.”
3.     Един преданоотдаден попитал Шрила Прабхупада как да се направи така, че бхактите да си мият чиниите веднага след храненето и Шрила Прабхупад отговорил: ”Инструкцията на духовния учител е достатъчна.”
4.     Прочетете отново цитатите за чистотата.
5.     Да не се пропилява никога прасадам, противното не е ваишнавска практика.
6.     Преди приемането на прасадам се изчисти.
7.     Прасадама трябва да бъде запазен за през нощта; ако си последният, който е приемал прасадам, сложи го в хладилника.
8.     Никога не яж прадасам от чинията, с която се предлага на Бога.
9.     Мястото, където се сервира прасадам трябва да се поддържа максимално чисто.
10.  Готвачите оставят кухнята както са я намерили, т.е. чиста. Чест е да се готви за Кришна.
11.  Опитвайте се да следвате инструкциите на Шрила Прабхупада за етикета и чистотата; правете го винаги, за да поддържате това ниво на чистота, организация и ефикасност в кухнята на Кришна.
12. Да не се оставят никога торби с боклук пред вратите, а директно да се изхвърлят в контейнерите.
13. Когато прочетете всички тези цитати, прочетете ги отново и ги прилагайте.


Глава XII
Превозни средства
1. Всички превозни средства трябва да се чистят ежедневно от ангажираните с това бхакти. Във вътрешността да не се оставят гирлянди, прасадам или боклуци за през нощта.
2. Преданоотдадените, които правят санкиртан трябва да мият вътрешността, прозорците и пода в колата поне веднъж седмично.
3. Поддържайте автомобилите винаги поне на четвърт пълни с гориво така не рискувате да останете без гориво внезапно.
4.  Никой не трябва да кара без документи.
5.  Карайте предпазливо.
6. Карането е огромна отговорност за живота на другите и за колата на Кришна. Проверете състоянието на колата преди да потеглите. (осветление, вода, масло, гориво и т.н.)
7. При опасност преустановете карането!

Глава XIII
Съседи
1. Да не се отнасяме неучтиво към съседите.
2. Да не се маневрира в тяхната собственост или да се запречват гаражите им.
3. Да им се предоставя информация според случая и да им се предлага прасадам спонтанно (като сладкиши, топчета и т.н.)
4. Нашите съседи не одобряват да е разхвърляно пред храма по цяла седмица.
5. Трябва да се грижим сами за собствените си градини и входове по адекватен начин, така че съседите ни да нямат никакви оплаквания.
6. Майките да не оставят играчки, колела и други предмети пред съседите.
7. Всичко принадлежи на Кришна, но това не ни дава право да крадем цветя от градините на съседите.
8. Всеки ваишнава трябва да се подчинява също и на правилата на региона, в който живее.
9. Не проповядвайте на съседите, освен ако не го обсъдите с живеещите в храма.

Глава XIV
Оскърбления срещу святото име
Оскърбленията срещу святото име са следните:
1.     Да се хулят преданоотдадените, които са посветили живота си на проповядване или разпространение на святото име на Бог.
2.     Да се считат полубоговете като Брахма и Шива за еднакви или независими от Бог Вишну.
3.     Да не се подчиняваме на инструкциите на духовния учител.
4.     Да хулим ведическата литература или всяка, която цитира ведическите стихове.
5.     Да се счита за имагинерна славата на святото име на Бог,.
6.     Да се дава друга интерпретация на святото име. Да се реализират греховни дейности уповавайки се, че ще ги пречистим незабавно със святото име на Бога.
7.     Да се счита святото име на Бога като ритуална дейност, предлагана в секцията Карма канда във Ведите.
8.     Да се проповядва на личности, които нямат вяра.
9.     Да нямаме вяра във възпяването на святото име и да продължаваме да имаме материални привързаности след получаването на толкова много инструкции.
Също е оскърбително да се мантрува без съответното внимание към святото име или да не се мантрува. Всеки преданоотдаден, който иска да стане преданоотдаден трябва да се грижи да не извършва тези оскърбления, за да постигне желания успех, према бхакти към Рада и Кришна.

ГЛАВА XV
Оскърбления при обожание
Трябва да избягваме следните оскърбления при служенето на Бога:
1.     Не трябва да се влиза в храма на Божествата на колесница, на паланкин или с обувки.
2. Не трябва да се пропуска да се празнуват различните празници за удовлетворение на Върховната Божествена личност като Джанмастами, Ратха ятра и др.
3. Не трябва да се пропуска да се отправят поклони пред Божеството.
4. Не трябва да се влиза в храма за обожание без да сме си измили ръцете и краката или след като сме яли.
5. Не трябва да се влиза в храма в замърсено състояние (в съответствие с ведическите писания, ако някой от семейството умре, цялото семейство се замърсява за известно време. Ако семейството е на брахмини, преиодът е 12 дни, за вайшии и кшатрии е 15 дни, а за шудри е 30).
6. Не трябва да се покланяме само с една ръка.
7. Обикалянето на храма не се започва пред Шри Кришна (Процесът на обикаляне на храма започва от дясната страна на Божеството. Това се прави извън сградата на храма минимум 3 пъти на ден).
8. Не трябва да си простираме краката към Божеството.
9. Не трябва да седим пред Божеството като си държим коленете, глезените и лактите с ръце.
10. Не трябва да лежим пред мурти на Кришна.
11. Не трябва да приемаме прасасадам пред муртито.
12. Никога не трябва да се лъже пред Божеството.
13. Не се говори на висок глас пред Божеството.
14. Не трябва да се разговаря с другите пред Бога.
15. Не трябва да се плаче и да се вайкаме пред Божеството.
16. Не трябва да се допускат караници или спорове пред муртите.
17. Не трябва да се се караме на някой пред муртите.
18. Не трябва да се дава милостиня пред муртите.
19. Не трябва да се говори на другите грубо пред муртите.
20. Не трябва да се ползват кожени ръкавици пред муртите.
21. Не трябва да хвалим някой пред муртите.
22. Не трябва да се изговарят думи пред Божествата, които са оскърбителни или ругатни.
23. Да не се изпускат газове пред муртите.
24. Не трябва да пропускаме да обожаваме Бога в съответствие с възможностите и средствата, които Бог ни дава. Бхагавад Гита потвърждава, че Бог се удовлетворява дори ако един преданоотдаден му предложи листо или малко вода. Тази форма, която Бога обяснява се прилага универсално и за най-бедните. Но това не означава, че някой който има достатъчно средства да обожава Бога много по-пищно трябва да възприема този метод и да се опитва да удовлетвори Бога само като му предлага вода и листо. Ако някой има достатъчно средства трябва да предлага красива украса, красиви цветя, хубава храна и трябва да следва всички церемонии. Не трябва да се предлагат на Бога само листо и вода, а в същото време да харчат пари за удовлетворение на сетивата.
25. Не трябва да се яде нищо, което не е предложено първо на Кришна.
26. Не трябва да се пропуска да се предлагат свежи плодове и зърнени храни на Кришна според сезона.
27. След готвене, не трябва да се предлага никаква храна на никой, ако първо не е предложена на муртите.
28. Не трябва да сядаме с гръб към Божествата.
29. Докато се отдават поклони на духовния учител, не трябва да стоим в тишина, а трябва да рецитираме на висок глас молитвите към духовния учител.
30. В присъствието на духовния учител не трябва да пропускаме да казваме възхвали.
31. Не трябва да възхваляваме себе си в присъствието на духовния учител.
32. Не трябва да показваме неуважение към полубоговете пред муртите.

Оскърбления от Вараха Пурана, които също трябва да се избягват:
1. Не трябва да се докосва муртито в тъмна стая.
2. Не трябва да спираме да следваме стриктно правилата и регулациите, засягащи обожанието на Божеството.
3. При влиза в храма трябва да се предизвиква някакъв звук, например чрез звънец.
4. Не трябва да се предлага на божествата никакви храни, които са били видяни преди това от кучета или други подобни животни.
5. Да не се нарушава тишината, докато човек обожава.
6. Не трябва да се ползва тоалетната, докато трае обожанието.
7. Не трябва да се предлага инсенс без да се предлага цвете.
8. Не трябва да се предлагат увяхнали цветя, които нямат мирис.
9. Не трябва да забравяме да мием старателно зъбите си всеки ден.
10. Не трябва да се влиза в храма веднага след сексуални взаимоотношения.
11. Не трябва да се докосва жена по време на менструалния й цикъл.
12. Не трябва да се влиза в храма след като сме докосвали труп.
13. Не трябва да се влиза в храма, носейки дрехи в синьо или червено или които не са изпрани.
14. Не трябва да влизаме в храма след като сме видяли труп
15. Не трябва да бъдем ядосани в храма.
16. Не трябва да се влиза в храма след като сме посещавали крематориум.
17. Не трябва да се оригваме пред божествата нито трябва да се влиза в храма преди да ни се е храносмелила храната.
18. Не трябва да се пуши марихуана или ганджа.
19. Да не се дава обет в името на Бога.
20. Не трябва да се взима опиум или други подобни упойващи.
21. Да не се докосва муртито или да се влиза в мясото за обожание, ако сме с масло, намазано по тялото.
22. Не трябва да проявяваме неуважение към писание, което ни учи на върховенството на Бога.
23. Не трябва да се представя никакво друго противопоставящо се писание.
24. Не трябва да се дъвче бетел пред Божествата.
25. Да не се предлага цвете, държано в нечист съд.
26. Да не се обожава Бога, докато човек стои на гол под директно; трябва да се слага нещо, на което да седнем.
27. Да не се докосва Божеството преди напълно да сме се изкъпали.
28. Да не поставяме тилак от три линии на челото.
29. Да не влизаме в храма без измити ръце и крака.
30. Да не се предлага храна, готвена от някой, който не е Ваишнава.
31. Да не се обожава Божеството пред някого, който не е ваишнава. Да не обожаваме Божеството, докато гледаме някого, който не е ваишнава.
32. Да не къпем Божеството с вода, докосната от ноктите или пръстите. Започва се обожанието с полубога Ганапати, който премахва пречките за изпълнението на преданото служене.
33. Да не се прескачат цветята, предложени на Божествата.
Внимателно трябва да избягваме различните видове оскърбления.

Глава XVI
Почитания

По отношение на обожанието и отдаването на почитания има множество предписания:
1.     В Арчана кана се дава правилното обожание на Божествата.
2.     Изучавайки „Шри Гуру и неговата милост” може да се опознае връзката между ученика и духовния учител.
3.     Трябва да отдаваме почитания на Бога с лявата страна на тялото си към Тях.
4.     На духовния учител отдаваме почитания с лице към него.
5.     На полубоговете почитания се отдават с дясната страна.
6.     Поклоните се различават според тяхното отдаване. Степента на уважение към някого може да се забележи под формата на отдаване на почитания. Най-голямото уважение се отдава под формата на дандават (означава да се падне ничком като пръчка (данда) с глава на земята). Винаги трябва да произнасяме пранам мантрата на нашия дикша гуру и други мантри, които ни вдъхновяват в момента.
7.     Према-двани (възславянето след арати, които се отдават към учителите и всички святи неща) са почитанията произнасяни след киртан във възслава на цялото Кришна съзнание. Преданоотдаденият започва със своя дикша-гуру, продължава с парам-гуру и така подред.
8.     Ведическият етикет предписва, че когато видим саняси за първи път през деня, трябва да отдадем почитанията си или да постим този ден. Грихастите също се считат за много щастливи ако един саняси благослови къщата им с посещението си.
9.     Преданоотдаденият единствено отдава почитанията си на полубоговете със знанието, че те също са преданоотдадени на Бога.
10.                       Трябва да се молим на Бога, когато го обожаваме да получим чиста преданост.


Глава XVII
Оскърбления към свещено място
1. Да не уважаваме духовния учител, който е този, който разкрива святата обител.
2. Да се мисли, че святото място е нещо временно.
3. Да се извършва насилие срещу жител на святото място или срещу друг поклонник, който пристига там или да се смятат за обикновени или светски личности.
4. Да се извършват светски дейности, докато живеем в святата обител.
5. Да се печелят пари или да се прави друг бизнес с обожанието на муртите или със святото име.
6. Да се смята, че святото място принадлежи на дадена държава или провинция, например Бенгал или да се мисли, че святата обител на Бога е свято място на някой полубог или да се опитваме да измерваме територията на святата обител.
7. Да се извършват греховни дейности, докато се намираме в святото място.
8. Да се счита, че Вриндаван и Навадвип са различни.
9. Да се хулят шастрите, които възхваляват святата обител.
10. Да нямаме вяра и да мислим, че славата на святата обител е имагинерна.

Глави XVIII и XIX
Отношение към преданоотдадените
Един горд Ваишнава не е ценен от Кришна.
В Шикшаштака, Шри Чайтанйа Махапрабху обяснява:

т¦Ј…д апи су-н‡чена
тарор апи сахишЈун…
ам…нин… м…на-дена
к‡ртан‡йа® сад… хари®

„Човек трябва да възпява святото име на Бога в смирено състояние на ума, считайки себе си по-низш от тревичката на улицата; човек трябва да бъде по-търпелив от дърво, да няма никакво чувство за суета и да бъде винаги готов да отдаде почитанията си на другите. В това състояние на духа, човек може да възпява святото име на Бога непрекъснато.”
Един преданоотдаден уважава всички живи същества и не очаква уважение за себе си.
В „Нектарът на преданото служене”, Шрила Рупа Госвами обяснява: ”Един преданоотдаден почита в ума си, като възпява святото име; той отдава смирените си почитания на всички бхакти, които са посветени и практикуват бхакти йога и той приема подслон при преданоотдадените, които са освободени от тенденции да критикуват другите.”
Друго общо описание е, че един бхакта помага на по-малко напредналите, създава приятелство с тези, които са напреднали колкото него и се опитва да следва милостивите инструкции на по-напредналите бхакти.
Служенето към бхактите гарантира напредък към върховната цел. Трябва да се опитваме да удовлетворим Шрила Прабхупада и Шрила Шридхар Махарадж; с нашето искрено усилие, те, удовлетворени от нас, могат да ни заведат всички в духовния свят. Да се служи на преданоотдадените означава да се служи на бхактите. Това е истинското смирение.
Лесно е да се възславя някой, който се намира далеч и който не изисква нищо от нас. Нашето служене трябва да се проявява в нашето настроение с преданоотдадените, които ни заобикалят.
Да се повишава глас, да се вика, да се караме или завиждаме на другите бхакти са действия, които не са приемливи. Като цяло, те са продукт на разочарование и похот.
1.     Когато сме щастливи, няма разочарования.
2.     Разликите между бхактите са много често трансцедентални. Един вярва, че Кришна се удовлетворява от едно нещо, другият мисли, че Кришна харесва друго. В действителност Кришна харесва и двете неща и много повече.
3.     Кришна знае всичко; той не може да разбере неправилно никого.
4.     Когато вярата ми в авторитетите е слаба, трябва да се консултирам със следващия авторитет, за да защитя духовния си живот.
5.     Никога не се толерират клюки. Който говори за нещо, което сам не е видял е наш враг номер едно. От клюките идват политиките, оттам идва разделението, а от него всичко се руши, казва Шрила Бхактисидханта Сарасвати.
6.     Трябва да бъдеш стриктен със себе си и милостив към другите.
7.     Не оставяй страстта и невежеството да се инфилтрират в начина ти на говорене; те са врагове на нашето младо растение на бхакти.
Да се поправят другите е валидно, когато може да се постигне желания резултат. Този желан резултат означава, че човекът приема корекцията по ентусиазиран начин. Когато се дават добри инструкции на глупак това го ядосва. В случай, че не можеш да коригираш някого с успех, търси друг човек, по-подходящ да го направи.
8. Всеки може да изгони някой от храма, но само един велик преданоотдаден може да ни спаси от Мая.
9. Не се ядосвай на никого, дори и на материалистите, тъй като всяко същество е потенциален преданоотдаден, един скъпоценен камък преди да бъде полиран.
10. Ако някой види нещо лошо, негово задължение е да го открие пред правилния авторитет.
11. Връзката между бхактите с матаджите трябва да е съпътствана от уважение и хармония. Те трябва да стоят на стриктна дистанция, но не и да се държат неучтиво.

Глава XX
Мантруване на броеница
1. Опитайте се да се концентрирате върху трансцеденталния звук.
2. Възпявайте в храма без да позволявате умът ви да избяга.
3. Мантрувайте така, че да можете да се чувате.
4. Молете се да мантрувате без оскърбления.
5. Изучавайте „Харинама чинтамани” на Шрила Бхактивинод Тхакур.
6. Да се мантрува без да се извършва служене е като да стреляш без патрони и без да се чува шум, казва Шрила Бхактисидханта Махараджа.
7. Не се опитвайте да имитирате Харидас Такур (като мантрувате 300 000 имена в деноношието 24 часа), следвайте инструкциите на духовния си учител.

Глава XXI
Ваишнава етикет – посрещане на гостите
Как да се проповядва на гостите и да се посрещат преданоотдадените и по-старшите ваишнави.

Във Ведическото общество, посрещането на гости в къщи или в храма се подчертава като много важна дейност. Дали в къщата ни или в храма, винаги, когато посрещаме гост трябва да се съблюдават много правила и регулации от ваишнава етикета. Да се посреща преданоотдаден на Бога се счита за много благоприятно и да се отнасяме добре с тях и да ги удовлетворим, води автоматично до благословии за всички в къщата. Посрещането е много важно, защото характерът на всички храмове е да се канят хората, за да им се покаже красотата на ведическата култура и процеса бхакти йога.
Шрила Прабхупада завладя сърцата на много просто като се отнасяше към тях с любов и им предлагаше ваишнавско гостоприемство, нещо безценно в този свят. Преданоотдадените трябва да станат експерти в това да удовлетворяват посетителите; това е успехът на нашето проповядване.
Изкуството да се посрещат гости се разделя на категории:
Първата се състои в това да ги посрещнем с хубави думи. Предполага се, че гостът е преминал през множество трудности, за да дойде и е изморен; затова му се предлага първо да седне, за да си отпочине. След това трябва да му се предложи нещо освежаващо, сок и ако няма нищо друго - най-малкото вода. След като се поинтересуваме от неговото добро състояние, ако той желае му се предлага храна. Рецепциите в храмовете винаги трябва да са добре оборудвани с прасадам, за да се предлага на посетителите.
Шрила Прабхупада написа в едно от писмата си, че кухнята на храма се управлява от Шримати Радхарани и в Нейната кухня никога нищо не липсва. Това е най-простата форма за посрещане на гости. Всеки човек, на който се обръща такова внимание никога няма да си тръгне неудовлетворен от храма. Един гост никога не трябва да чува остри думи или да получава безразличие от хазаина, защото това го отдалечава и ние не искаме никой да си тръгва; желаем хората да се вдъхновяват от идеята да получат подслон при Кришна.
В случай, че човекът е важен, има други аспекти на внимание към него; допълнителни елементи към тези, които вече бяха препоръчани:
1. Да се пеят святите имена на Бога за празнуване на Неговото посрещане.
2. Да се пита преданоотдаденият, който е пристигнал за забавленията на Кришна и за процеса за себереализация.
3. Да се прави компания на преданоотдадения, за да получи даршана на Бога.
4. Да се пита дали се нуждае от нещо, например да вземе душ, чисти дрехи, други вещи за лични нужди и почивка.
Във Ведическия етикет има други точки, които се следват при посрещането на изключителни личности, като да се измият нозете им, да им се предложи специален стол, да им се обърне специално внимание, но на Запад този тип внимание се приема с лошо разбиране. Основна препоръка е гостът да се чувства комфортно. Изобилието на нашето посрещане не е това, което определя качеството му, а искреността, любовта и желанието да удовлетворим госта.
Има много истории, които подчертават важността на искреността и доброто желание при посрещането. Кришна например не приел пищното посрещане на Дурьодхана, който той Му приготвил, но оризът, който бил предложен от брахминът Судхама изял с огромно удоволствие. Тогава, не е важно дали сме богати или бедни, а дали желаем да удовлетворим другите. Кришна казва в Бхагавад Гита (9.26):

patram pushpam phalam toyam
yo me baktya prayachhati
tad aham bhakty-upahritam
ashnami prayatatmanaha

„Ако някой Ми предложи с любов и преданост, листо, цвете, плод или вода, Аз ще приема.” Шрила Прабхупада има много любов за всички обусловени души и за това е правил жертви, за да донесе Кришна съзнание на запад. Всяка душа, която е дошла при нас има възможността да оцени Шрила Прабхупада и бхакти йога; имаме възможност да направим живота си успешен с всички свои усилия. Ако не правим това, как ще се отплатим на Шрила Прабхупада за милостта, която ни е дал.
Служенето на бхактите, бхакта-сева, се счита за по-важно от директното служене към Кришна.

Глава XXII
Как се проповядва Харинама Санкиртана
В преди това споменатите точки обяснихме ваишнава етикета. Сега ще анализираме начинът, по който трябва да представим философията на Шри Кришна пред гости.
Не всички личности могат да бъдат третирани по един и същи начин. Очевидно най-добрият начин да преценим едно проповядване е по резултата. Има бхакти, които проповядват много силно и с успех и други, които проповядват нежно и също привличат хора към Кришна. Поради това няма фиксирани правила как се проповядва. Резултатът в проповядването зависи най-вече от личността, която приема. Много е важно да се знае, че хората не могат да се третират еднакво.
Най-напред, за да представим философията е добре да знаем кой е човекът и какво търси, защо е дошъл в храма. Трябва да проповядваме само, ако получим инструкции за това служене от авторитет. Ако не се оторизирани, трябва да заведем госта при бхакта, на когото това е позволено.
Да се каже на човек, който е дошъл да провери дали работи тока, че ако не спре да яде месо ще отиде в ада не върши работа. Принципният проблем в проповядването е липсата на зрялост при преданоотдадените
Има фанатични бхакти, които си мислят, че ако посетителят не приеме четирите регулиращи принципа от първия разговор, вече е загубен случай. Също съществуват бхакти, които са неуверени за личния си духовен живот и се оплакват на гостите за проблемите си. Такива ситуации трябва да се избягват.
Трябва да се научите да проповядвате изучавайки книгите на Шрила Прабхупада. Ако човек получи въпрос, който е сложен за неговото ниво, не трябва да спекулира върху отговора само за да си създаде имидж; по-добре да признаем, че сме начинаещи и да насочим въпроса към по-старши бхакта, за да бъде отговорено.
Ако един старши преданоотдаден проповядва, останалите бхакти трябва да се приближат смирено и не трябва да се намесват, да прекъсват проповядването. Припомняме си, че никой не проповядва по-добре от Шрила Прабхупада и Шрила Шридхар Махарадж и затова никой човек не може да говори без да подкрепя това с техните книги. Принципната точка в нашето проповядване е да се комуникира с хората с цел да се разпространяват тези книги и това знание на всички. Ако един по-старши преданоотдаден види друг по-начинаещ, който представя философията по неправилен начин трябва да го поправи и по-младшия преданоотдаден трябва да отстъпи проповядването на по-старшия. Бхактите никога не трябва да се карат пред гостите. Грубост, похот или алчност, показани пред гостите, например в момента на прасадама, е огромен срам, да не кажем, че е обратното на проповядване. Действайки един преданоотдаден винаги трябва да мисли: ”Какво би направил моя духовен учител в тази ситуация? Как щях да действам, ако моя духовен учител се намираше тук пред мен?” Всички тези насоки трябва да ни помагат да намерим правилното заключение за едно правилно поведение.
Винаги, когато проповядваме на някой трябва да имаме вяра, че можем да разговаряме с човек така, че той да стане преданоотдаден на Кришна.
Много пъти Шрила Прабхупада е казвал, че ако неговата мисия има като резултат само един чист преданоотдаден на Бога, неговото усилие е успешно. Трябва да научим автентични и авторитетни стихове от книгите, за да доказваме философията. Това е качествено проповядване. Също е важно и да практикуваме това, което проповядваме, под формата на съвършено поведение, чистота на представянето и абсолютна вярност на инструкциите на Духовния Учител. Проповядването е есенцията и е отвъд всичко да вкусваме чистия нектар. Един преданоотдаден, който е щастлив и ентусиазиран да проповядва славата на Шри Кришна, винаги ще напредва в процеса на Кришна съзнание. Трябва да търсим възможности за проповядване като намахата програми (организиране на програми вкъщи), лекции в университетите и гимназиите, а и в самите храмове. Станете състрадателни Ваишнави, имайте желание да проповядвате и да възславяте Върховния Бог; така, оплакванията от мая ще изчезнат от вас.
За тези, които са жадни да се превърнат в добри проповедници, ви препоръчваме:
1.     Книгата с най-важните стихове за проповядване – издание на Шрила Прабхупада, включваща най-важните стихове за проповядване.
2.     Проповядването е есенцията от Негова Божествена милост Бхактиведанта Свами Прабхупада и всички негови коментари за проповядването.
3.     „Науката за себереализацията”  е презентация на философията на Кришна съзнание във връзка с множество аспекти от живота.
В случай, че някой посетител е заинтересован да преспи в храма и няма документи за самоличност, трябва да се насочи към авторитета на храма. Никой не трябва да остава в храмовете, ако няма документи за самоличност, които трябва да се депозират при администрацията за цялото време на пребиваването.

Хари нама
Когато излизаме на харинам (възпяване на святите имена навън, седнали или вървейки), ние се показваме пред очите на света. Следвайте следните правила:
1.     Бхактите да бъдат добре облечени.
2.     Да ползват музикалните инструменти само онези преданоотдадени, които могат да свирят.  Трябва да се избягвайте спекулациите във всеки един аспект. Трябва да се показва чистота преди всичко.
3.     Децата не трябва да ходят без отговорен възрастен до тях.
4.     Децата, които плачат, трябва да бъдат оттеглени.
5.     Лидерът дава инструкции и насочва танците, всички трябва да го следват.
6.     Когато бхактите танцуват като луди, трябва да бъдат коригирани незабавно.
7.     На всяка мриданга се падат за съпровод 5 или 6 каратала.
8.     Старши преданоотдаден трябва да се заеме с реда и в случай на притеснения, той е единственият, който разрешава съответното затруднение.
9.     На жените винаги трябва да се осигурява защита.
10. По време на проповядването бхактите трябва да слушат с цялото си внимание и без да се движат. Иначе другите хора няма да ги слушат.
11.  Винаги танцувайте координирано, правете формирования в пълни кръгове или полукръгове.
12.   Чантите на един санкиртан бхакта трябва да са винаги пазени и да не попадат под погледа на външни хора.
13.   В случай на затруднения, всички трябва да останат в мълчание и да чакат единствено инструкциите на лидера.
Санкиртан – разпространение на духовния нектар
1.     Помнете винаги Шри Чайтанйа Махапрабху и Нитянанда.
2.     Кришна е собственика на всичко и ти си Негов представител.
3.     Кришна е в сърцето на всички. Моли се на Бога, за да можеш по смирен начин да даваш книги на всички.
4.     Шрила Прабхупад иска да спаси целия свят. Не оставяй лошо впечатление у никого. Никога не се карай с хората, още по-малко с авторитетите си.
5.     Научи философията, за да си убедителен пред интелигентните хора относно Кришна съзнание.
6.     Когато някой те нападне - напусни мястото, не се занимавай.
7.     Трябва да си милостив и да не се ядосваш.
8.     Не съзерцавай обектите на сетивата.
9.     Помни как е страдал Шрила Прабхупад, за да ни спаси.
10.  Прави максимум усилия, но не се привързвай към резултата.
11.  Никога не забравяй важността на трансцеденталните книги.
12.  Не се привързвай към резултата като материалист.
13.  Всеки, който помага на мисията започва своя път на духовни кредити (сукрити).
14. Не само трябва да се разпространяват книгите, но също и да се четат.

Глава XXIII
Садхана бхакти
Преданоотдаените, които желаят да напреднат, трябва стриктно да следват регулациите в садхана бхакти:
1.     Да стават преди 5 сутринта.
2.     Да участват в ежедневни лекции, най-вече върху Шримад Бхагаватам.
3.     Да обожават Туласи деви.
4.     Да общуват само с преданоотдадени.
5.     Да учстват в аратитата – мангала арати, сундар арати - по специален начин.
6.     Да ядат само прасадам.
7.     Да не слушат музика, четат книги, гледат филми или да правят други неща, които са материални, ако не искат да загубят новопридобитата си преданост.

Глава XXIV
Ваишнава администрация
Ваишнавите представят и защитават Кришна в този свят. Съмненията или недоверието между Ваишнавите, по-специално по отношение на лакшми (парите) или активите на Бога са нежелателни.
Шрила Прабхупад е установил следния ред за да се защитим от това нещастие:
1.     Всички дарения се дават вечер в храма, в момента, в който пристигаме при ковчежника.
2.     Всички фондове се депозират на банковата сметка на Бога.
3.     Разходи по-големи от 50 долара трябва винаги да се правят с чек и с подписа на най-малко двама от лидерите на храма.
4.     Малките разходи се правят със съпроводени бележки и съответните одобрения.
5.     Всички активи на храма трябва да се пазят от кражби.
6.     На егото не му харесва да бъде контролирано, но един преданоотдаден иска да бъде контролиран за да може егото му да загуби чувството за фалшив престиж.
7.     Шрила Прабхупада казваше: „Прекалената преданост е симптома на крадеца.”
8.     Доверието е налице, но  инструкцията на нашия Гурудева е да се осъществява контрол, доколкото е възможно.
9.     Възможността за кражба създава крадеца.
Лидерите на програмите и храмовете трябва да правят седмични срещи и да планират администрацията и дейностите, за да могат да постигнат желания успех. Всички преданоотдадени трябва да участват в седмичните срещи, като полагат усилия и имат установено служене за програмата и храма. Вашият глас и вашият вот трябва да се взимат предвид. Всички програми да имат яснота и постоянство на провеждането им. Трябва да има и счетоводство, което да има доверието на всички, така се вдъхновяват другите и се подхранва проповядването в успех на мисията на Шрила Прабхупад, Шрила Шридхар Махарадж и Шрила Гурудева. Гурудев ни напомня: ”Съпругата на Цезар трябва да бъде извън всякакво съмнение”. Всички организации представят също пред властите своите сметки и тъй като религиите се дискредитират чрез своите материални интереси, един преданоотдаден ваишнава и по-специално лидер трябва да живее като отворена книга и извън възможностите да бъде подозиран за всякакви лични интереси.

Глава XXV
Регулациите за женените преданоотдадени или грихастите
1. Бракът не е лиценз за удовлетворяване на сетивата.
2. Бракът е за създаване на поколение на деца, осъзнати за Кришна, които са благословия за света.
3. Бракът е за да си помагаме взаимно за духовен напредък.
4. Бракът не е извинение за спиране на своето предано служене.
5. Бракът не е причина да изоставим проповядването или да изоставим простия живот.
6. Истинският грихаста трябва да дарява поне 50% от приходите си за пропагандирането на движението на Махапрабху.
7. Никой не трябва да зачева деца, ако не е способен да ги води към съвършенство.
8. Двойката трябва да се опитват да заченат деца само 5 дни след менструация, един път месечно, след като са мантрували 50 кръга на джапа. Така се гарантира успеха за поканването на добри деца.
9. Деца, заченати срещу тези правила само носят главоболия и проблеми в семейството.
10. Двойката никога не трябва да се държи неформално пред публика.
11. Противозачатъчните спадат към демоничните средства и са забранени. Единственият валиден отговор е: ”Не.”
12. Разводите не съществуват в Кришна съзнание. Ако някой загуби предаността си, това е огромно нещастие.
13. Децата, които не получават посока и любов и от двамата родители в Кришна съзнание, най-вероятно ще потърсят щастието си в материалния свят.
14. Съпругът е пати-гуру, духовен учител на съпругата и на семейството. Това е валидно само, ако той не се противопоставя на инструкциите на Шри Гуру и Гауранга.
15. Смирението и склонността към служене на Ваишнавите е единственото, което може да ни спаси като грихасти от завист и материализъм.
16. Грихастите са отговорни за организирането на образованието на своите деца в Кришна съзнание.
17. Никога нямайте вяра в материалното образование. Шрила Прабхупада казваше, че университетите са убийци на душата.
18. Сексуалният импулс е толкова силен, че Ведите дори забраняват на бащата да е сам в стая със собствената си дъщеря.
19. Освен самите учители, които по възможност да са от същия пол като децата, никой друг възрастен не трябва да се приближава към тях.
20. Образованието на децата трябва да е отделно за момчетата и момичетата.
21. Грихаста трябва да направи необходимото за да постигне икономическа сигурност за семейството си. Винаги трябва да предоставя защита за семейството си.


No comments:

Post a Comment